Paulo Moreira

Angola is not a small country, 2011

„Portugália nem kis ország” – állt az 1934-es portói kolonialista kiállításhoz készült brossúrában. A szöveg egy olyan térkép fölé került, ami Európát mutatta, és Portugália két gyarmata – Mozambik és Angola – volt rávetítve, méretben a fél kontinenst is kitéve. A szlogen a nemzeti büszkeség kolonialista megnyilvánulása. Ugyanígy az a „plurikontinentalizmus” kifejezés is, ami az António de Oliveira Salazar által vezetett Estado Novo autoriter rendszer hivatalos államideológiája lett. A többkontinensű ország eszménye azt a gondolatot volt hivatott sugallni a még a hetvenes évekre is kitartó gyarmatosító országban a nemzetközi szervezetek felé, hogy Portugália voltaképpen egy óceánok fölött átívelő egységes nemzetállam, aminek a gyarmatai (pontosabban provinciái) az anyaországgal egyenjogú tagok. Az urbanizmussal, a gyarmati múlt feldolgozásával kiállítások, projektek, installációk formájában foglalkozó portói építészeti stúdió, a paulo moreira architectures ezt a gondolatot dekonstruálja a poszt-kolonialista gesztussal. A Henrique Galvão által készített eredeti térképet – mint a hatalmi reprezentáció propagandisztikus eszközét – appropriálva mutat rá a hatalmi viszonyok relativitására.