Louis Drulhe

The Critical Atlas of the Internet, 2016

Louise Drulhe munkájának középpontjában olyan, az internettel kapcsolatos, ám ritkán feltett és néhol már-már banálisnak ható kérdések állnak, mint hogy milyen térbelisége van az internetnek? Mekkora tulajdonképpen a kiterjedése? Ahogy a művész fogalmaz, a Critical Atlas of the Internet célja, hogy „térbeli analízisek alapján ragadjuk meg az internet társadalmi, politikai és gazdasági jelentésrendszereit.” Vajon az internet egy óriási tér, amely felhőként beburkolja a Földet? Vagy éppen ellenkezőleg: egy lokalizálható pont? A kutatás tizenöt panelből áll, amelyek tudományos számításokkal, ábrákkal és a glóbuszt ábrázoló rajzok, térképek segítségével próbálják meghatározni a kibertér geográfiáját, és közelebb hozni a befogadóhoz az internet absztrakt fogalmát. A művész nem ad konkrét válaszokat, ám számos lehetséges perspektívát vázol fel a virtuális világ értelmezéséhez és kortárs feltérképezéséhez, amelyet a látogató egy nagyméretű plakáton tanulmányozhat. Ez mintha Drulhe kutatásának hordozható és bármikor összeállítható verziója lenne, valóság és fikció határán egyensúlyozva.