Borsos Lőrinc

A felvilágosodás igazi arca, 2016

Borsos Lőrinc munkájának alapját az 1755-ös lisszaboni földrengés és az ezzel kapcsolatos vallási és tudományos vita adja. A Mindenszentek napján, a Richter-skála szerinti 9-es földmozgású rengés gyakorlatilag romba döntötte az akkor legnagyobb gyarmatbirodalomként prosperáló portugál fővárost és közel 30.000 ember vesztette életét. Ezután az ország gazdasági és kereskedelmi helyzete is átalakult, gyarmatait lassan, de sorra kezdte elveszíteni. Az esemény eközben óriási vitát kavart: sokakban felmerült a kérdés, hogy mindez Isten büntetése-e a fényűző életet élő portugálokra vagy „csupán” egy természeti katasztrófa? Borsos Lőrinc munkájában Rousseau és Voltaire vitáját vette alapul, akik egymásnak írott leveleikben a teodicea filozófiai istenigazolás – problémájával szembesültek. A művészpárost az érdekelte, hogyan kerül egymással összeütközésbe a hiedelem és a tudomány, a pozitivista szemlélet és a káosz, a „gonosz” térnyerése. A kiállításon Voltaire pozitív és Rousseau negatív portréjának gipsz öntőformája látható, valamint a köztük lévő rés zománcfestékből kiöntött, majd (a város pusztulására utaló) tűzbe és vízbe vetett öntvénye, amely – ahogy Borsosék fogalmaznak – a kettejük szempontja közötti részre fókuszál. A mű felveti a kérdést: találkozhat-e egymással a tudományos és a vallásos nézőpont?