Gróf Ferenc

Harmonizált vetület, 2018

A Harmonizált vetület című nagyméretű mű a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer és a Buckminster Fuller által tervezett Dymaxion-vetület montázsa. A térképészet egyik ősproblémáját mindig is a gömbforma kétdimenziós vetületté való transzformálása jelentette. Legtöbbet használt térkép-projekciónk, a Merkátor-vetület valójában aránytalan nagyságot rendel a valóságban kisebb méretű területekhez, így például Európáéhoz is, ami a kontinens globális dominanciájának így tudatalatti megfogalmazásává is vált. Buckminster Fuller vetülete ezzel szemben olyan vetület, amely a Föld felszínét egy poliéderre vetíti. Ezáltal a térkép többféle módon is kétdimenziós hálóvá hajtható ki, viszonylag nagy pontossággal megtartva az eredeti arányokat. A nemzetközi kereskedelem alapját képező vámtarifa enciklopédia szövegmasszája kitölti a világtérkép kontúrjait. A Fuller-féle vetület a kontinenseket szinte egybefüggő szigetként ábrázolja, míg a Harmonizált rendszer huszonegy áruosztályba sorolt vámtételei felölelik a kereskedelmi forgalomba kerülő szinte összes tárgyat, az állati eredetű termékektől a művészeti alkotásokig. Az eredmény a világ temérdek sokaságából kirajzolódó szőttesszerű egység.