Felix Kiessling

Vavilov (Werkzeug), 2014 | Vavilov (Verlauf), 2014

Felix Kiessling kiállításon bemutatott két alkotása a művészre jellemző performatív szemléletről tanúskodik. Kiessling gyakran planetáris méretű akciói (Európa térképének módosítása a kontinens legészakibb és legdélibb pontján talált sziklák elszállításával, a Földet „átmetsző” dárdák installálása stb.) a tér plasztikusságával, szobrászati minőségével kísérleteznek. Hasonlóan ezekhez, a Vavilov című mű egy, a Tirrén tenger 739 méteres mélységében fekvő, 2840 méter magas vulkán megérintéséről szól. A mű itt is közegek áthatolhatóságáról, közvetlen kapcsolódások megteremtéséről, a feltérképezés poétikus, ember számára (igaz csak protézisek révén) is lehetséges módjairól elmélkedik.

Az egyén és a Föld kapcsolatát boncolgatja Der Sprung (Az ugrás) című műve is, amely számot ad egy ember ugrásának a Föld sebességére gyakorolt hatásáról. A szinte nullával egyenlő lassulásnál is alig valamivel, de nagyobb a kapott szám. Feltehetjük a kérdést: vajon több milliárddal beszorozva, már érezhető-e valami ebből az ugrásból? Kiessling művei a Föld megérintésének (ahogy mi érezzük), és a Föld stimulálásának (ahogy a Föld érez minket) kérdésével foglalkoznak konceptuális-érzéki módon, és eredeti hangon kapcsolódva az Antropocén gondolatköréhez.

Der Sprung (How the Earth shakes when I jump), 2014