Tartalom:

A borítón: JANNIS KOUNELLIS: Cím nélkül, 1967 (részlet)
inside express | VÁCZI LILLA ÉVA: Fényvers (Arany J.), 2018, videó, video still
4 | DARIDA VERONIKA: Velence máshogy… II. rész | Sétanapló a Képzőművészeti Biennále idején
12 | KELÉNYI BÉLA: Istenek metamorfózisa | Nepal Art Now
20 | FEHÉR DÁVID: Között és között | Among and Between
24 | SŐRÉS ZSOLT: Újmaterialista hangontológia és hanginstalláció-művészet: amikor a filozófia lesz a művészet szolgálólánya
Bácsi Barnabás – Jeneses Ádám – Kophelyi Dániel – Zilahi Anna: Sonic Thoughts
29 | SIRBIK ATTILA: A totális médiakonvergencia korában élünk | Beszélgetés Lichter Péterrel
33 | HEMRIK LÁSZLÓ: Random | Ötvös Zoltán művészetének természete
inside express | VÁCZI LILLA ÉVA: Időeltolódás I., II., IV., V., videó, video still

ie

VÁCZI LILLA ÉVA: Fényvers (Arany J.), 2018, videó, video still

4

Mark Rothko és Arshile Gorky, a két száműzött (migráns), ma a világ minden nagy múzeumában befogadott alkotó. Persze mindig egyszerűbb „halott” műveket befogadni, mint élő embereket.

Darida Veronika

12

Mintha a hinduizmus és a buddhizmus istenei és istennői a festők ecsetje révén animált folyamatos mozgásban lennének… Mindemellett nemcsak az olyan globálissá vált művészeti irányzatoknak van rájuk jelentős hatása, mint a pop art és az olyan – a távol-keleti országokban is kikerülhetetlen – műfajoknak, mint a comics, hanem az olyan technikáknak, mint a 3D-s animáció és a CGI.

Kelényi Béla

20

Felértékelődik a képek közötti szünet, a képeket összekötő, képzeletbeli fonalak hálózata. A képek közötti üres fal, a hiány, a semmi jelentőségének felismerése ezúttal nem azonos a csend, a nullpont John Cage-i felmutatásával. Inkább arra vonatkozik, hogy a képek és a műtárgyak relacionális konstellációk részei. Mindez régen is így volt, ám csak az utóbbi években vált mindennek tudatosítása alkotói stratégiává és képkonstituáló elvvé, ha úgy tetszik, egy sajátos (reláció)esztétika alapjává, amit röviden így foglalhatunk össze: ne a dolgokra nézz, és ne is a dolgok mögé, hanem inkább a dolgok közé. A dolgok jelentése és jelentősége ugyanis ebben az imaginárius közöttben jön létre.

Fehér Dávid

24

A fluxusontológia a hangeffektusok ontológiája is. Nietzsche, Bergson és Deleuze leválasztja a tárgyat a „csinálóról”, a hatás eléréshez nincs szükség kiváltó okra, a változás önmagában is végbemegy. A cselekvés (ige) nincs többé alárendelve a testeknek (főneveknek), a hangoknak nincs sajátos kontextusuk, alanyuk, ez a szemantika a változás különböző erőviszonyait, lehetséges lefolyásait, a megtörténés különféle eshetőségeit írja le.

Sőrés Zsolt

29

Minden film két pillanat közötti időről szól, csak az a kérdés, hogy ez az idő milyen lassan telik el a fejünkben. Tarr Béla és Michael Bay ideje itt válik el élesen egymástól. Vannak filmjeim persze, amik képi kaleidoszkópként működnek, de olyanok is, amik nem. A kaleidoszkóp szétszórja a valóságot, absztrakt körforgást hoz létre apró tükrökön keresztül. De vannak filmek, amik a valóságot fókuszáltan mutatják, segítenek egy-egy részletbe belemerülni.

Lichter Péter

33

Ötvös Zoltán művészetéről, festészeti, grafikai világáról nyugodtan kijelenthetjük, hogy az nem egy spekulatív Tarantino-elv mentén formálódik. Akkor sem, ha az egyes tömböket kronologikusan tesszük egymás mellé, és nyilvánvaló kapcsolódási szálakat találunk közöttük; Ötvös nagyon is megfontoltan építi fel sorozatait, kényesen ügyel arra, hogy lehetőleg egyetlen ideálisan megválasztott nézőpontot se üresítsen ki. Korábbi munkáiban valamivel több témával dolgozott, ugyanakkor kevesebb elemből álló sorozatokat hozott létre.

Hemrik László

ie

VÁCZI LILLA ÉVA: Időeltolódás I., II., IV., V., 2019, videó, video still