Skip to main content
Főszerkesztő:

HAJDU István

e-mail

Szerkesztők:

HERMANN Veronika

e-mail

SZÁZADOS László

e-mail

Lapterv:

ELN Ferenc

e-mail
elnferenc.net

Print:

HU ISSN 1216-8890
Levélcím: Balkon, Kállai Ernő Művészeti Alapítvány
1024 Budapest, Fény u. 2.
e-mail

Felelős kiadó:

HERMANN Péter

Kiadja és terjeszti a Poligráf Könyvkiadó
2120 Dunakeszi, Keszthelyi István u. 5/a.
Telefon / Fax: +36 27 347 825
e-mail

Terjesztés: Árusításban terjeszti a Lapker Rt. és alternatív terjesztők. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központ (ÜLK). Előfizethető Budapesten az ÜLK kerületi ügyfélszolgálati irodáinál, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlap-előfizetési Irodában (HELIR): Budapest VIII., Orczy tér 1. | Levélcím: HELIR 1900 Budapest

Előfizetési díj: egy évre: 7.080 Ft
fél évre: 3.540 Ft • negyed évre: 1.770 Ft
Árusítási ár: szimpla szám: 880 Ft • dupla szám: 1.080 Ft

Készül az EPC Nyomdában Budaörsön
epcnyomda.hu

Felelős vezető:

MÉSZÁROS László

Támogató:

1993–2023 között

74%
Web:

e-mail

Tárhely:

Tárhely.Eu
tarhely.eu

Domain:

ART
art.art

Webszerkesztés:

ELN Ferenc

e-mail
elnferenc.com

Támogató:

2017-ben

11%

2018-ban

28%

2019-ben

30%

2020-ban

28%

2021-ben

35%

2022-ben

10%

2023-ban

0%