Tartalom:

A borítón: BÖRÖCZ ANDRÁS: Louise szíve, 1993, (részlet) © Fotó: Hübner Dorka
inside express | BÖRÖCZ ANDRÁS: Napraforgó, 1996 | Louise szíve, 1993 © Fotók: Hübner Dorka
4 | ANDRÁS SÁNDOR: Böröcz2B (a roncsolt ceruzák átlényegülése)
10 | SCHULLER GABRIELLA: Hajas és Hamvas | A köztes lét túloldalán. Hajas Tibor művészete és a Tibeti misztériumokn
15 | JAN ELANTKOWSKI: Szűcs Attila | Képeslapok Lidicéből (2003)
20 | SIRBIK ATTILA: Bioanarchikus festészet | Interjú Baranyai Leventével | Baranyai Levente: Zuhanás a mészárszék mélyére
24 | TOLNAY IMRE: A metafizika grisaille mértana | Schmal Károly: Szabálytalan rend
27 | PASSUTH KRISZTINA: Ők ketten: Csiky Tibor és Hencze Tamás | Harmonia Structuralis. Párhuzamos mozdulatok Csiky Tibor és Hencze Tamás művészetében
31 | HORVÁTH ÁGNES: Titkos széder
33 | LÁNG ESZTER: Hérics Nándor sokszínű világa | Hérics Nándor kiállítása
35 | COULIBALY MIRIAM: Művészet az integráció útján | Portréinterjú Mor Faye Murf képzőművésszel
inside express | BÖRÖCZ ANDRÁS: Harci mén, 2016 | Maria, 2016 © Fotók: Áment Gellért

ie

BÖRÖCZ ANDRÁS: Napraforgó, 1996, laminált, faragott ceruzák, magasság: 234 cm | Louise szíve, 1993, laminált, faragott ceruzák, grafit, magasság: 210 cm © Fotók: Hübner Dorka

4

Böröcz alkotásait, és nemcsak a ceruzákból, hanem a puszta fából faragottakat is, nemcsak Dada és Szürreál származékoknak, minimalista konstrukcióknak is lehet nevezni.

András Sándor

10

A kortárs performanszelméletek egyik legizgalmasabb témája a perfomatív esemény és dokumentáció közötti viszony termékeny újragondolása. Míg hosszú időn át az egyszeri, élő, reprodukálhatatlan esemény holt nyomaként tekintettek a dokumentumokra, az újabb paradigma a dokumentáció performatív erejét hangsúlyozza.

Schuller Gabriella

15

Az üresség, valaminek a hiánya, úgy tűnik ugyanis, hogy a Képeslapok Lidicéből egyik legfontosabb komponense, mely Daniel Libeskind német építész üresség és trauma kapcsolatát boncolgató gondolatainak mentén még inkább világossá válik.

Jan Elantkowski

20

Baranyai Levente számára hol ér össze a valós és a fiktív tér egymásba játszó kettősége: a kézzel fogható dolgok teremtette atmoszférában, vagy az ezáltal strukturálódó érzelmek világában?

Sirbik Attila

24

Schmal nem illusztrál, nem nevez meg, hanem jelez, kérdez, keres. Terei, képei és tárgyai hasonlatosak a kora-középkor szakrális tereihez, aszkétikus, mégis szenvedélyt, belső tüzet hordozó spatiumaihoz.

Tolnay Imre

27

Az eszközök váltakoznak, Csikynél ugyanúgy, mint Henczénél, de a problémák maradnak, azok közösek, azokat megosztja egymással a festő és a szobrász. Még akkor is, ha „egyszólamú” műveik nem ugyanabban az évben születnek, hanem egy-két év eltérés is van közöttük.

Passuth Krisztina

31

A titok mindig kettősség. A kérdés ez: a nyilvánvaló rejti a titkot, vagy a titok mutat a nyilvánvalóra?

Roskótól Böröcz Andráshoz vezet az egyik út, hiszen ő is használja a disznó-motívumot. És nem csak képileg, hanem a művek kísérőszövegében is. Itt szerepel az azóta elhíresült „Ő VOLT A SOROS!!!” politikai anti-performance, amely olyan mellbe vágó, hogy többször kellett ellenőriznem, hogy Böröcz a képein fölhasználta-e. De ne hamarkodjunk az ítélettel. A művész nem egyszerű mellérendelő gondolatkísérletet jelenít meg.

Horváth Ágnes

33

Hérics Nándor elsősorban reflektál, és csak másodsorban ábrázol. Egzisztenciális és filozófiai-intellektuális problémafelvetései az egyéni és a társadalmi lét aktuális kérdéseire vonatkoznak.

Láng Eszter

35

Szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, mert amikor meghalok, tudni akarom, hogy tényleg segítettem a népemnek. Ehhez pedig ki kell mondani, hogy a migráció nem csak gazdasági, hanem a kulturális válság következménye is.

Mor Faye Murf

ie

BÖRÖCZ ANDRÁS: Harci mén, 2016, hintaló, Leica fotónagyító, Zulu légy hessegető, 110×85×35 cm | Maria, 2016, légfúvó motor, laminált, faragott ceruzák, szék, 172,1×43,2×33 cm © Fotók: Áment Gellért