Skip to main content

Tartalom:

A borítón: Summit © Hollow | https://www.hollow.systems/summit/
inside express | Summit @ Divadlo X10, Prága
4 | Bordács Andrea: A múzeum fizikai határainak az újrarajzolása | Múzeumok és az online tér
11 | Bajusz Orsolya: Hollow Summit
13 | Gálosi Adrienne: “What you gonna do when we come for you” | Kutatás és kritika lehetősége a kortárs művészetben | Ines Doujak: Geistervölker
19 | Cserba Júlia: Rajz a térben | Bernard Moninot kiállítása
23 | KOVÁCS LOLA: Alkímia
25 | Tóth Szilvia: Alkímia | Kovács Lola kiállítása
28 | Tillmann J. A.: A Badacsony hegy 36 nézete | Szalontai Ábel munkáihoz
31 | Tatai Erzsébet: Ujj Zsuzsi: Első füzet
34 | Ruzsa Dénes: A látvány leleplezése | A 8AK+ csoport új kiállítása az Artézi Galériában
34 | Szepes Hédi: Molnár Gyula: Határesetek ’75 / Restart
inside express | Summit @ Divadlo X10, Prága

ie

Summit @ Divadlo X10, Prága | Fotó: Dita Havrankova © Hollow | https://www.hollow.systems/summit/

4

A 2000-es évektől főleg, s a pandémia hatására meg különösen „elmosódni látszanak a múzeumok kézzelfogható határai: Hol kezdődik a múzeum, mióta a fizikai határvonalai elvesztették mindenható jelentőségüket, s a múzeumi élmény nem a bejáratnál kezdődik, és nem is ér ott véget?” A legfőbb – a világjárvány által csak még jobban nyomatékosított – kérdések, problémafelvetések, amelyek mindezek kapcsán az utóbbi években rendre felmerültek: Milyen online gyakorlatok léteztek eddig, s ezek mennyire, illetve miért nem voltak igazán sikeresek? Alkalmazásukat hogyan alakíthatja/alakította át a COVID?

Bordács Andrea

11

A Hollow kabalái nem hoznak szerencsét, Jinx egyenesen egy vészmadár. Csoportot viszont alkotnak, és ahogyan például egy futballcsapatban közösen fociznak, szurkolnak, lelkesednek mondjuk a pumák, pulik, pávák vagy papagájok, Admin, Azazello és Jinx csapatai közösen hallgatják meg az igehirdetést. A részvételiség abban merül ki, hogy a résztvevők az elején hozhatnak választásokat, ennek megfelelően választja ki őket a kabala vagy egregor. A leginkább csak ácsorgó, komoly fejeket vágó közönség a vészmadarak siratókórusa: kellenek a ‘jó’ hangulathoz. A részvétel affektív szinten történik, tehát mind a három egregor érzésből táplálkozik. A szavak varázsigék: érzésre utaló választások szerint kerül valaki az adott egregor csoportjába.

Bajusz Orsolya

13

A Geistervölker, azaz szellemnépek kifejezés az antropológiában használatos, olyan népcsoportokra utal, akik után semmi nyom nem maradt, csupán következtetni tudunk létezésükre. Ha tehát formát ad a művész a szellemnépeknek, akkor saját képzelete teremt figurákat. Ines Doujak képzeletét pedig a válságok vezetik, a minden máshogyan van, a felszín és a mély egymástól elforduló, kifacsarodó unheimlich világa, ami dermesztő szereplőket kelt életre.

Gálosi Adrienne

19

„A nyolcvanas évektől fokozatosan eltávolodtam a papírra gesztussal felvitt nyomok vagy lenyomatok hagyományos fogalmaitól, és azóta más médiumokhoz folyamodom. Ez arra késztetett, hogy megfigyeljem és felhasználjam a természeti jelenségeket, a hanghullámokat, a rezonanciákat, az árnyékokat, a fényeket és újabban a szelet.” Bernard Moninot szándéka, hogy a láthatatlan jelenségeket szemmel érzékelhetővé tegye, gyermekkori élményéból, a zenét is gyakorló édesanyja hangvillájának megszólaltatásából fakad. A keletkezett hangot és a hangvilla rezgését ösztönösen, a két érzékszervet, a hallást és a látást társítva, egyszerre figyelte meg.

Cserba Júlia

23

A festés maga alkimista orgia, a festék a sötétség feketeségéből elindulva néhol világos csillogások mentén, mint vörös sárkány, haragszik magára, aztán átváltozik vérré. Miután megszárad, megszilárdul, de fényét jó esetben nem veszti el. A matéria szellemi töltést kap, információt tárol, ahogyan a kristályok a komputerekben, vagy ahogyan a test tárolja az emlékeket.

Kovács Lola

25

Ezek a képek nem realisták, és nem absztraktok, és bár az ábrázolás antropomorf, a realista formavilágtól nem válik el. Az Öröm egy XVIII. századi ereklyetartó A Szent oldal boldogsága nyomán készül (Francesco Burgarello munkája, a palermói székesegyház kincstárában őrzik), melynek középpontjában egy ovális rubin a Krisztus oldalán ütött sebet jelképezi, körvonalát gyémántok hangsúlyozzák, és domborított, cizellált, öntött ezüstből készült fénysugárnyalábok veszik körül, melyeket szövött textíliát imitáló ezüst szalagokon foglalatokba illesztett gyémántok díszítenek. Az olajfestményen – az ötvösmű mozgalmas részletgazdagsága helyett – a rubinkő ragyog (akár egy szem), fehér fénysugarakkal körbevéve zöldes fekete háttér előtt (szinte anyagtalanul).

Tóth Szilvia

28

Szalontai Ábel évek óta készít felvételeket a hegyről; képein a vulkán mindig távlatban, a víztükrön túl látszik. Úgy tűnik, elengedhetetlen ez a perspektíva a tekintet felemelkedéséhez: egy nagy, tagolatlan sík, egy kifutópálya sima felszíne a közvetlenség terheitől történő elszakadáshoz. Távlat hiányában minden merő kő és nedv, sár és köd. Ahogy az ember is csak por és pára, munka és működés. Ikarosz bukásának eseményét Breugel képén szántóföld és legelő uralja; a tenger alig több, mint a történés háttere.

Tillmann J. A.

31

Ujj Zsuzsi 1987. november 1-jén, a Liget Galériában nyílt Első kiállításához adták ki az Első füzetét. Innen a mostani tárlat címe, minthogy ezzel a füzettel indul (mind a 44 oldala kiterítve: fotókkal, verssel, kottával és vendégképekkel), majd annak fotóanyagával folytatódik – nagyjából. Akkor hét, közel egyméteres, keményre nagyított fotográfia és egy tablón több, mint harminc, pausszal fedett fénykép – valamennyi Ujj Zsuzsi szerepjátszó önarcképe – került a falakra. Ezúttal 24 részletgazdag fotónagyítás és öt kontaktmásolat látható: a mostani válogatás ekképp sem a füzettel, sem az egykori kiállítás képeivel nem azonos.

Tatai Erzsébet

34

Bár nevében a magyar avantgárd klasszikus elődeit, az 1909-ben alakult Nyolcakat idézi, a 8AK+ művészete más forrásokhoz vezethető vissza. A csoport tagjai a magyar művészetben kezdettől karakteresen jelenlévő konstruktivista szemlélet, a geometrikus absztrakció folytatói. A geometrikus formálást gyakran visszavezetik a platóni tökéletesség eszményéhez, a gondolati kifejezés ideatelítettségéhez, mely a művészeket évszázadok óta az érzékelésen túli, azaz „igazi” létezőket sugalló geometrikus formákhoz vezette.

Ruzsa Dénes

37

„A kinyomtatott és kiállított művek felvonultatják a klasszikus alkotási metódusokat, a montázst, a fotográfiát, a mintát, a rajzolt, festett látványokat, a tipográfiát és a digitális manipulációkat. Ezek a PLAKÁTKÉPEK keresik azokat a megnyilvánulási formákat és helyszíneket, amiknek ma már nem az utca a helyszíne, hanem az elektronikus csatornák online rendszere.” – írja katalógusában.

Szepes Hédi

ie

Summit @ Divadlo X10, Prága | Fotó: Dita Havrankova © Hollow | https://www.hollow.systems/summit/