Skip to main content

Tartalom:

A borítón: ROMAN ONDAK: Meghosszabbított álom, 1996, (részlet) Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
inside express | HORVÁTH GIDEON: I put my hand into a beehive, 2019, Budapest Galéria
4 | DARIDA VERONIKA: Velence máshogy… I. rész | Sétanapló a Képzőművészeti Biennále idején
14 | TATAI ERZSÉBET: SIGNAL | Konceptuális és posztkonceptuális tendenciák a szlovák képzőművészetben
24 | LÁZÁR ESZTER: Újraírható történetek | Roters&Szolnoki: Wunderblock és Keserue Zsolt: Nemzeti Tankönyv című kiállítása
32 | SZIJÁRTÓ ZSOLT: Az emlékezet alakzatai | Roters&Szolnoki: Wunderblock című kiállítása
38 | SOMOGYI ZSÓFIA: Végre ne a testéről legyen szó | Eperjesi Ágnes: Érezze megtiszteltetésnek
43 | KURDY FEHÉR JÁNOS: Nézz ki a fejedből! Aránypárok vándorlása a Fény | Forma | Fotogram kiállításon | Minyó Szert Károly – Robitz Anikó: Fény | Forma | Fotogram. Bauhaus-redukciók.
46 | SŐRÉS ZSOLT: Az alkotó mitikus felemelkedése: Gály Katalin pszichonauta utazása | Gály Katalin: My Inner Compass (Az én belső iránytűm)
48 | KESZEG ANNA: Múzeum szövegkiemelővel
inside express | Among and Between, 2019, Budapest Galéria

ie

HORVÁTH GIDEON: I put my hand into a beehive, 2019, Budapest Galéria © Fotó: Eln Ferenc

4

Tuymans művészete kapcsán szinte minden elemző kiemeli a kollektív és a személyes emlékezet meghatározó szerepét, mivel képei egyszerre idézik fel a traumatikus múltat és a kiüresedett jelent.

Darida Veronika

17

Ahogy a kiállítási egységekben felvetett témák, úgy a kelet-európai művészetben a nyugati kategóriák szerint megnevezett művészeti gondolatok, tendenciák sem választhatók el sebészkéssel egymástól. Keveredtek, egyszerre voltak jelen ‒ nemcsak egy időben, egy művésznél, hanem akár egy műben is ‒ a konceptuális művészet felvetései, a fluxus-gondolkodás és attitűdök, valamint a későmodernizmus redukcionista törekvései.

Tatai Erzsébet

24

A MODEM Újraírható történetek című tárlata tulajdonképpen két kiállítást, két témát kapcsol okosan össze: a Wunderblock egy személyes családtörténeti szálból kiindulóan a kollektív emlékezettel, a traumák látható és rejtett regisztereivel foglalkozik, Keserue Zsolt többéves kutatásának eredménye pedig, a Nemzeti Tankönyv különböző nemzetek középiskolás történelem tankönyveiben olvasható „Magyarország-képet” mutatja be a honfoglalástól 2004-ig.

Lázár Eszter

32

Hannes Böhringer egyik rövid esszéjének címe (Nem a technika, hanem a művészet az emlékezetmédium) mintha foglalata volna a Wunderblock című kiállítás alapvető kérdésfelvetésének, legfontosabb tematikájának. A szöveg ‒ miközben az emlékezetmédiumok történeti átalakulásával foglalkozik ‒ első része az emlékezés/emlékezet tematikája köré szerveződik, míg a második középpontjában a tudás fogalma áll.

Szijártó Zsolt

38

Már csak ő van a fókuszban, a fehér teremben, mint az emlékezés számára megemelt és kitisztított terepén, ahol ebben a fehérségben szinte lebeghet. Végső tisztességének visszaadása ez. Eperjesi láthatatlanná teszi a testét, hogy végre ne arról legyen szó. Hogy végre, legalább utólag, legalább gesztus szinten megkaphassa azt a békét, amelyet sosem tudott, mert sosem hagyták nyugodni.

Somogyi Zsófia

43

Az ember és a fény nálunk úgy aránylik egymáshoz, ahogyan fotográfiákon a fény egyszerű és fizikai rétegzettsége aránylik ahhoz, amiként a világot észleljük és feldolgozzuk. Ennek az aránypárnak az ősi oldalát mintegy a fény természeti jelensége (az univerzum) biztosítja, középen az ember áll (teljes mimetikus és memetikus evolúciójával), míg a kortárs végpontot az aktuális emberi kultúra biztosítja, mindazzal, ami kéznél van belőle, és mindazzal, amire használjuk.

Kurdy Fehér János

46

A gyógyító út a (pszicho)patológiás fogyasztói társadalom művészt és műalkotást egyaránt fetisizáló, mindkettőt áruvá alakító, könyörtelen logikájától a szabadon választott, autonóm és nomád, érzéseken és megértésen alapuló, természetközeli sajátos dérive-ig, sodródásig, ahol is a városi pszichogeográfia véletlenszerű útjairól mintegy a természeti környezetbe kerülünk át (vonulunk el oda).

Sőrés Zsolt

48

A bevallottan kézikönyvnek szánt munka (címoldalán ott van a meghatározás: kézikönyv) a projektek és az enciklopédiák kétféle mintáját hálózatosítja. Arra van optimalizálva, hogy tanulni és tanítani lehessen belőle: a kulcsszavak minden fejezet elején ott vannak, a keretezőfogalmakat a fogalmi hálóban meg lehet találni, az egyes szócikkek végén mindig marad hely az olvasói kommentárnak.

Keszeg Anna

ie

Among and Between, 2019, Budapest Galéria | © Fotó: Juhász G. Tamás