Az ember épít. Vizsgálja és értelmezi a környezetét, összefüggéseket keres. Az állatok is építenek: anyagokat halmoznak, a természetes helyzetükből kimozdítva másik összefüggésbe hozzák őket. Utóbbi építményeket a természet elválaszthatatlan részének tekintjük — az emberi építés aktusa körül azonban mindig ott lebeg az értelmezés kényszere.

Az építés a tartós, maradandó változtatás vágya, az örökkévalóságra tett kísérlet. Mindig az állandóságra törekszik; az emberi életet igyekszik kiterjeszteni. Ez azonban soha nem valósulhat meg: a civilizáció eredményei, csakúgy, mint minden, természetüknél fogva kizárólag átmenetiek lehetnek. A valóságban minden folyamatosan változik és alakul.

Az emberi szem számára ezen változások egy része azonban láthatatlan, pusztán az időbelisége okán: túl lassan történik, az állandóság illúzióját teremtve meg ezzel. Bizonyos esetekben ugyanakkor az állandónak hitt, láthatatlanul változó anyagok és rendszerek (fa-erdő, épület-város) átalakulása történelmi távlatból nézve egy szempillantás alatt végbemehet. Az ilyen folyamatok egyike az égés.

A technológiai fejlődés egyik legelső pontja a tűz domesztikálása: az ember számára hozzáférhetővé vált az anyagok belső energiája. A tűz meleget és életet ad, ugyanakkor félelmetes is: a tartósnak hitt dolgok megváltozását, a tragédia veszélyét hordozza magában.

Az Égetés című projekt Máté Balázs fotográfus és Bene Tamás építész együttműködésének eredménye, egy 120 képből álló szekvencia. A munka első felét egy tárgy tervezése és építése jelentette, a szekvencia pedig ennek teljes elégését követi olyan körülmények között, ahol a tárgyat megvilágító lámpák fényereje jelentősen túllépi a tűz által kibocsájtott fényét — megfosztva az égés folyamatát legfontosabb attribútumától, a lángoktól, így az emberi szem számára láthatóvá téve az anyag és a szerkezet változását. Az égés az általunk nehezen érzékelhető entrópiát az emberi időérzékeléshez szinkronizálja. A fotó médiuma alkalmas arra, hogy szabad szemmel nem érzékelhető folyamatokat tegyen vizuális tapasztalattá: a sorozat képei a gyors és a lassú változások eltérő időtapasztalatát hozzák egy helyzetbe, és teszik egyszerre átélhetővé.

Bene Tamás, Máté Balázs: ÉGETÉS no. 1, 2019

Bene Tamás, Máté Balázs: ÉGETÉS no. 29, 2019

Bene Tamás, Máté Balázs: ÉGETÉS no. 57, 2019

Bene Tamás, Máté Balázs: ÉGETÉS no. 78, 2019

Bene Tamás, Máté Balázs: ÉGETÉS no. 101, 2019

BENE Tamás (1987) építész, Budapesten él és dolgozik. A Pálma valamint a Víztorony alkotói közösségek alapító tagja. 2016-tól a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktorandusza, valamint a Baló Dániellel közösen vitt studioB, a MOME Építészeti Intézetének szatellit stúdiójának alapító tagja.

MÁTÉ Balázs (1988) fotográfus, Budapesten él és dolgozik. Munkájának középpontjában az észlelés, a vizuális érzékelés és a tapasztalatok vizsgálata, valamint a képértelmezés problematikája áll. A fotográfia médiumára a kibővített érzékelés lehetséges eszközeként tekint.

2016-ban, 2017-ben és 2019-ben elnyerte a Pécsi József Fotográfiai Ösztöndíjat. Munkáit számos galériában és fesztiválon mutatták be, többek között a Saatchi Galéria, a Ludwig Múzeum, a Dubai Design Days, a Vienna Photobook Fair, a Backlight Photo Festival és a Budapest Art Market-en. Fotósorozatai számos magazinban jelentek meg, mint például a Wallpaper Magazine, a The Room Magazine, az IGNANT, a Self Publish Be Happy, a Thisispaper, a Waterfall Magazine és a Der Greif.

Bene Tamás, Máté Balázs: ÉGETÉS, 00:00:11, loop