Skip to main content

10

Téglamunkák | 1995–2008

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
2018. április 20 – június 24.

© Fotók: Eln Ferenc

Téglamunkák | 1995–2008

A Téglamunkák az 1989 utáni évek legnagyobb szabású „programja”, amelynek legjelentősebb kifutása a Kiscelli Múzeum templomterében felépített téglainstalláció volt 2006-ban. A Hosszúság, szélesség, magasság és mélység egy évekig tartó kutató- és tervezőmunka fontos állomása, amelynek eredményeképp Türk Péter rátalált „annak az önszervező rendszernek az elveire, amelyek által a téglát többféle szabály szerint úgy lehet görgetni, hogy azok szinte maguktól felépítenek és berendeznek egy hatalmas teret”.

A barátja kertjében kirakott, néhány darabos téglamodellektől a milliméterpapíron rögzített térlefedési kísérleteken át vezetett az út a több ezer téglát rendszerbe szervező 2006-os installációig, majd a téglagörgetés síkbeli, „festői” képalakításának lehetőségeit kidolgozó Téglaképekig, illetve a lézerrel kivágott rácsszerkezetekig.

Türk szerint az emberiség egész történetében jelen lévő tégla nyomai a kultúra és a lélek mélyébe vezetnek: „Kapcsolatban van a méréssel és a matematikával, a térépítés valóságával, de a szellemi alapokra épített, beteljesedett élet képével, a bibliai »mennyei Jeruzsálem« szimbolikájával is.”

A tégla „működtetésének” ‒ görgetésének, nyomhagyásának ‒ feltételeit a művész határozza meg: a kijelölt terület nagyságát, a tégla méretarányait, a kiindulópontként választott tégla helyzetét. Az eredmény azonban már tőle függetlenül születik meg. A létrejött „törvényszerű rendszerek” ‒ akár nyomatként, egy installáció alaprajzaként vagy egy rácskivágat struktúrájának modelljeként ‒ képpé (művé) is válhatnak, ha az ezen a ponton a folyamatba ismét belépő művész így dönt.

A 2000-es évek elejétől használt számítógépes program megkönnyítette a tervezés és rajzolás időigényes munkáját, s lehetővé tette Türk számára a korábbiaknál sokkal nagyobb számú téglarendszer formálódásának megfigyelését. A különböző (analóg vagy digitális) információtárolási és megjelenítési módok, a médium- és léptékváltások, az egymásra reflektáló képmegjelenítési és feldolgozási módok gazdag és élő hálózata teszi az életművön belül megkerülhetetlenné e munkák csoportját. A szerkesztési elvek és a színek ‒ mindig is vágyott ‒ újbóli, rég nem tapasztalt intenzitású megjelenése felidézi az 1970 körül született analitikus megközelítésű, számtani programokat futtató festmények és reliefek sorozatait is.

Százados László

Türk Péter: „Szélesség, hosszúság, magasság, mélység” A 2004-es székesfehérvári téglainstalláció rekonstrukciója, (1996–) 2004 / 2018, tégla

Türk Péter: Benéz az ablakon, nézelődik a rácson át (Én.2.9.) 1-6., 2003, lézerrel kivágott falemez

Türk Péter: Benéz az ablakon, nézelődik a rácson át (Én.2.9.) 1-4., 2003, lézerrel kivágott falemez

Türk Péter: „Fellegvár Isten maga, ő lett a tornya” (47. zsoltár), 1998, gipsztéglák, üveglap

Türk Péter: Plasztika számtani rendszerek alapján 1-5., 1969–1970, farostlemez, karton, valkid

Türk Péter: Cím nélkül I-II. [Formaképzés számtani alapú programokkal I-II.], 1969, vászon, akril, Szent István, Király Múzeum, Székesfehérvár

Türk Péter: Téglaképek 1-4., 2008, számítógépes nyomat

Téglakép rekonstrukciók a kiállított nyomatok alapján, 2018, Készítette: Nagy Ágoston

Türk Péter: Téglaképek 1-2., 2008, számítógépes nyomat

Türk Péter: Téglaképek 1-2., 2008, számítógépes nyomat

Téglakép applikáció | Fejlesztette: Nagy Ágoston a C3 / Acsai Gábor eredeti programja alapján, 2018

Türk Péter: Benéz az ablakon, nézelődik a rácson át (Én.2.9.) 1-5., 2003, lézerrel kivágott falemez

Türk Péter: Téglainstalláció-tervek 1-7., 2000-es évek első fele, milliméterpapír, színes ceruza, ceruza, filctoll

Türk Péter: Téglainstalláció-tervek 1-2., 2000-es évek első fele, milliméterpapír, fekete filctoll | Téglainstalláció-terv, 2000-es évek első fele, milliméterpapír, színes ceruza, ceruza, filctoll | Téglaképek 1-4., 2000-es évek első fele, milliméterpapír, fekete filctoll

<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 1
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 2
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 3
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 4
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 5
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 6
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 7
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 8
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 9
<em>minden nem látszik</em> – TÜRK PÉTER (1943–2015) életműkiállítása | 10