Skip to main content

The Skin of Earth | Space is the Place

Neon Galéria, Budapest,
2020. március 13 – június 12.

(Együtt azt jelenti – EGYÜTT
Nyílt, átlátható azt jelenti – NYÍLT, ÁTLÁTHATÓ)

Janesch Péter

A LIFE magazin 1943-as március 1-ei kiadása címlapjáról egy houstoni és egy bostoni lány mosolyog – Lucile-nek ez az első manöken munkája, Cherry már négy hónapja dolgozik a szakmában. Mindketten zakóban, fehér ingben, nyakukban csokornyakkendő – egy újabb elhódított darab a férfi-ruhatárból, szól a belső cikk alcíme. Ez évben már látszik, hogy nem csak a divatnak hódolók, de az elfoglalt, szorgos asszonyok is felfedezték maguknak a jól szabott férfiöltönyök kényelmét és ápoltságot sugárzó stílusát.

A fronton és a hátországban, minden területen helytálló és bizonyító nőket, és az igazságos háború jókedvű katonáit mutatja a hetilap. Csinos telefonközpontos hölgy The Voice with the Smile kér türelmet és megértést: most a katonai hívásoké az elsőbbség, azoké, akiknek a sebesség is segít majd, hogy megnyerjék a csatát.

Az algériai támaszpontokról minden napfényes reggelen, mint kondorkeselyűk szállnak fel az amerikai hadsereg vadászbombázói. Hol délkelet felé indulnak, hogy megszabaduljanak terheiktől, hol átkelnek a Mediterrán tengeren az olaszokat bombázni, Nápolyt, Szardíniát, Szicíliát, de leggyakrabban az észak-afrikai part öreg városai felé veszik az irányt. Olyan gyakran és olyan zavartalanul, már mondhatni rutinosan járja a 12th Air Force ezt az utat, hogy a legénységnél the milk run, a tejút nevet kapta. Az első nő, aki bevetésen a pilótákkal tart a LIFE szép szőke fotoriporternője, Margaret Burke-White éppen Tunisz bombázásáról készít hét oldalas riportot a lapnak.

Nő, ébredj fel, az ész vészharangja zúg az egész univerzumban, fedezd fel jogaidat!
A KUTYA UGAT, A FARKAS ORDÍT
ISTEN IGE, NEM EGY FŐNÉV

© Fotó: Sulyok Miklós

képekkel mondva

A 10-11. oldal képregénye, és a hozzáfűzött tájékoztató egy nemrég lezajlott, komoly változásról tudósít. Pretty soon az amerikai hadsereg tagjai az egész világon megbarátkoznak Lady Lace-szel – írják, sötét haj, mandulavágású szemek, The bosomy babe, named Lace.

Az Army és Milton Caniff, a képregény rajzolója remélik, hogy feledtetni fogja a fiúkkal Burmá-t. Ahogy azt a legtöbb újságolvasó amerikai tudja, Burma egy szőke bombázó Caniff képregényéből, a Terry and the Pirate-ból, akit már 23 millió előfizető ismer. Pár hónappal ezelőtt Caniff egy special Terry-vel állt elő a támaszpontokon készült több száz újság számára. Ebben Burma már főszerepet kapott, és az egészségtől duzzadó olvasóközönség igényének megfelelve, sokkal vadabb lett, mint az civileknek szóló sorozatban.

The Army loved it.

A baj abból lett, hogy a kiadó megijedt – mi lesz, ha ezt a különbséget megtudják otthon? Elhatározták, hogy Male Call-ra változtatják a képregény címét és az összes szereplőt lecserélik, ami azt jelentette, hogy Burmá-nak is mennie kellett. Ez nem volt egy nehéz ügy Caniff-nak, a katonáknak annál inkább. Caniff-ot elárasztották a reklamáló levek. Volt, aki dühösen írt, volt, aki szomorúan és voltak szerelmi bánattól szenvedők. A kísérőszöveg vigasztaló. Ha Lace-szel majd többször találkoznak, biztosan lassan feledtetni fogja Burmá-t, és bár a kemény élet Lace-t is megedzette, de Ő azért egy igazán nagyszerű nő a kórusból, akinek kifogástalan az alakja és remek a dumája. Tehát, minden jel szerint a hadsereg proxy girl listájának hamarosan állandó tagja lesz.

Besides helping build Army morale Caniff illusztrált egy, a katonáknak szóló kiadványt, a Pocket Guide to China-t. A magyarázó rajzokat, hogy hogyan tudják megkülönböztetni C-t a J-től, a Chinese-t a Jap-tól, az olvasók a 12. oldalon találják.

Burma bows out
will see her in the funny papers
as she goes out
a weary chick named Lace
comes in

A KUTYA UGAT, A FARKAS ORDÍT
ISTEN IGE, NEM EGY FŐNÉV

© Fotó: Sulyok Miklós

globe/map

Projekciónak hívják azt a műveletet, ahol egy gömb formájú test felszíni adatait síkon feleltetik meg, a három dimenzióba rendezett pontokat két dimenzióba vetítik. Ez – a meghatározott matematikai szabályok vagy mértani törvények szerinti áttétel – a térképészek dilemmája, ugyanis valamilyen torzítás elkerülhetetlen. Minél nagyobb az ábrázolt terület, annál nagyobb a torzítás. Méret, forma, távolság, arány – ezek közül csak néhány lehet pontos. Ábrázolhatják például helyesen a területek méretét, vagy kis részletek távolságait, de a kettőt együtt nem. Khartisz hártya görögül – vagy kártya. A kartográfia a tudományos vizualizáció legrégebbi és egyik legfontosabb eredményét adja, történelmi alapesetei az otthon, a kincs, a zsákmány, az ellenség helyének rögzítése, az elfogási vagy menekülési tervek lehetnek.

A földabrosz kiterítésére tehát több módszer létezik – a lefejthető vetületek esetében az ábrázolandó gömbfelületet egy megfelelő érintő henger-, vagy kúpfelületre vonatkoztatják. Ide tartozik a számunkra legismerősebb, Gerardus Mercator által 1569-ben készített világtérkép, aminél az Egyenlítőt érintő szögtartó hengervetület a szerkesztés alapja.

A LIFE magazin ebben a számában 14 oldalon mutatja be Buckminster Fuller Dymaxion World-nek elnevezett térkép-találmányát, a középső két karton oldalpáron színes nyomású, kivágható és az utasítások szerint összeállítható modellel. Ezen kívül a lapban csak a hirdetéseket nyomták színessel. Bucky, ahogy ekkor már egyre többen hívják – még három hónapig – a Board of Economic Warfare tagja, főnöke az alelnök, Henry Wallace.

a dream vs. nightmare

Wallace az amerikai történelem legbátrabb pacifistája volt, nemzetközi hírű genetikus, közgazdász, író, a mindennapi ember milliók által imádott prófétája. Ebben a hónapban, 1943 márciusában, indul negyven napos, hét latin-amerikai országot érintő körútjára. Politikai és gazdasági programja a déli földrész felzárkóztatása kereskedelmi kapcsolatokkal, infrastruktúra építésével. Első állomása Costa Rica volt, ahol az akkor négyszázharmincezer lakosú kis országból hatvanötezer ember vonult ki köszöntésére – a valaha volt legtöbben, írta a New York Times. Chilében háromszázezren várták a repülőjét, Santiagóban az utcákon több mint egy millióan ünnepelték az elnökkel, Juan Antonio Rios-szal együtt. Soha Chile történetében külföldit nem fogadtak ilyen őszinte lelkesedéssel … közvetlensége, őszinte érdeklődése ámulatba ejtette a tömegeket, akik szinte hisztérikus állapotba kerültek tudósította Washingtont az amerikai nagykövet, Claude Bowers. Ecuadorban Wallace a University of Guayaquil-en tartott spanyol nyelven beszédet. Ha a népek felszabadításának, amiért most a fiatalok vérével és a munkások verejtékével harcolunk, eredménye kizsákmányolás és elnyomás lesz, akkor ez a borzalmas háború hiábavaló volt. Ha ez az áldozat újra kevesek meggazdagodásához és a tömegek elszegényedéséhez vezet, akkor a demokrácia kudarcot vallott.

Wallace közben otthon is ugyan ilyen népszerű volt. A távollétében tartott Gallup felmérés eredménye szerint a demokrata párti szavazók 57%-a őt szerette volna Roosevelt után az elnöki székben látni. Ez az arány több mint a duplája volt annak, mint amennyit a három riválisa közül a legsikeresebb elért.

Roosevelt rohamosan romló egészségi állapota azt jelentette, hogy nem fogja tudni kitölteni negyedik elnöki ciklusát, ezért az alelnök személye stratégiai fontosságú lett. A Demokrata Párt pénztárnoka, az olajmilliárdos Edwin Pauley akkor kezdett el politizálni, amikor rájött, hogy olcsóbb egy új Kongresszust felállítani, mint a régit lefizetni. A bennfentesek csak Pauley’s Coup-nak hívták azt a konspirációt, amiben a Demokraták konzervatív szárnya el tudta érni azt az elképesztő fordulatot, hogy a következő évi, chicagói előválasztáson nem az akkor már 65%-os támogatottságú – Wallace-t hozzák ki győztesnek, hanem a nyolc jelölt közül a legutolsót, a 2%-os Harry Truman-t.

Byrnes told Truman,
we were buiding an explosive
great enough to destroy
the whole world

A KUTYA UGAT, A FARKAS ORDÍT
ISTEN IGE, NEM EGY FŐNÉV

© Fotó: Sulyok Miklós

gömbközelítés síkokkal

A poliéder egy olyan térbeli test, amit minden oldalról síkok határolnak. A kuboktaédernek (cuboctahedron) 24 éle és 24 csúcsa van, 14 lapja 8 darab szabályos háromszögből és 6 darab négyzetből áll. Egy arkhimédészi test. Bukminster Fuller LIFE-ban közölt Dymaxion World térképe illetve gömbközelítése ilyen. A több mint egy évtizeddel későbbi, 1954-es verzió, amit Shoji Sado-val közösen terveztek és Airocean World Map-nek neveztek el – ikozaéder (icosahedron), amit húsz háromszöglap alkot, ezekből a csúcsokon öt-öt találkozik. Tizenkettő ilyen csúcsa és harminc éle van. Egy platóni test, ami a geodézikus poliéderek olyan csoportjába tartozik, amiknek palástja csak háromszöglapokból áll. Minél több csúcsuk van, a lapjaik annál kisebb átmérőjűek, ezért így alakjuk egy gömb egyre jobb közelítései. (Hajime Narukawa 1999-es találmánya, AuthaGraph – amit a Dimaxyon Map ihletett – 96 régiós tetraéder transzformáció.)

A kuboktaéder palástot sokféleképpen lehet síkba rendezni – az újítás itt geográfiából geopolitikai kirakóssá válik. Bármelyik nagyhatalmat középpontba állítva kirajzolódik a földrajzi kontextus, ami meghatározza lehetséges stratégiáját és ambícióit. A lap öt terítéket mutat be: North Pole Layaut, Mercator World, British Empire, Heartland, Jap Empire.

dymaxion

Fuller mozaikszava, egy szóösszerántás a dynamic, maximum és tension szavakból – először a Dymaxion ház (1927), utána a Dymaxion autó (1933), most a Dymaxion térkép, majd már a Dymaxion minden. Dokumentáltan polifázisos alvó volt – a Dymaxion sleep (két évig, orvosi felügyelet mellett) 6 óránként 30 perc alvásból állt. Dymaxion Chronofile-nak nevezte azt a példátlan ön-dokumentációt, amit 1920-tól 1983-ig vezetett. A 15 percenkénti jegyzetelés eredménye 140 000 oldal, 700 kötet, 80 méter a polcon – számlák, jegyzetek, vázlatok és újságkivágások – a világ legalaposabban rögzített élete. Rengeteget írt magának magáról, de sokat át is adott. Nem tudjuk legyőzni a fennálló rendszert, újat kell kitaláljunk, ami elavulttá teszi.

president’s globe

A Dymaxion riport első képe a President’s Globe – az elnöki glóbusz, ami kompromisszumok nélkül reprezentálja a Földet. A Fehér Ház nyugati szárnyában, az Ovális Irodában készült a kép, de mintha Chaplin zavarba ejtően látnoki, 1940-es első hangosfilmje díszletében járnánk. A 340 kilós, másfél méter átmérőjű földgömb a perselyes gumigörgőkön bármilyen helyzetbe könnyedén fordítható és kényelmesen tanulmányozható rajta az éppen aktuális haditerv. Roosevelt 1942 decemberében az Army-tól karácsonyi ajándékba kapta. Az ötlet William J. Donovan-é, az Office of Strategic Services – a mai CIA elődje – igazgatójáé volt. A katonaság csak később kapcsolódott be. Dwight D. Eisenhower, a hadügyminisztérium hadműveleti osztályának vezetője, az Európában harcoló amerikai csapatok parancsnoka 1942. szeptember 12-én egy hosszú levelet küldött Georges C. Marshall vezérkari főnöknek, aminek a végén írja: A következő téma csupán egy személyes javaslat, amit talán megfontolás tárgyává tesz. Chequers-ben tett minapi látogatásom alkalmával a Miniszterelnöktől azt tudtam meg, hogy nagyon szeretne egy tekintélyes méretű földgömböt magának. Oroszországi útja során egy majdnem két méter átmérőjűt látott, az övé pedig csak alig egy méteres. Angliában képtelen ekkorát szerezni. (…)

(Folyt. köv. > Project 2)

A zsákmány a csupasz majom második bőre
A KUTYA UGAT, A FARKAS ORDÍT
ISTEN IGE, NEM FŐNÉV

metafizikai mutáció

Metafizikai mutáció – vagyis az emberek világképének radikális és globális átalakulására nagyon ritkán kerül sor az emberiség történetében. Metafizikai mutációnak számított például a kereszténység megjelenése. Amikor létrejön egy metafizikai mutáció, következetesen és tökéletesen kifejlődhet anélkül, hogy ellenállásba ütköznék, és bár nem az a célja, elsöpri a gazdasági és politikai rendszereket, az esztétikai ítéleteket és a társadalmi hierarchiákat is. Nincs olyan emberi erő, amely útját állhatná térhódításának – csak egy új metafizikai erő megjelenése.

(M.H.)