issuu

Download

PDF | 6,5 MB

Tartalom:

A borítón | SZŰCS ATTILA: THE BOOK, 2018, olaj, gesso, farost, 140×100 cm
inside express | ANTAL BALÁZS: Uborkaszezon, 2017, B24 Galéria, Debrecen | Puszta modulszőnyeg, 2017, padlószőnyeg, tus | Laci&Balázs: Signed, 2016, szinterezett fűtéscső |  Osztankinói szuvenír, 2017, hőmérő, gránit
4 | PERCZEL JÚLIA: Remélem, hamarosan találkozunk… | Egy kritikai kiállítás lehetőségei a Bauhaus év előestéjén | 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968 / 50 Years after 50 Years of the Bauhaus 1968
14 | LESI ZOLTÁN: Joseph Cornell, a csillagoktól az agrárkönyvig
20 | FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ: Ünnepi festészet | Klimó Károly: Időbezárva
23 | SZÉPLAKY GERDA: A távollét jelenléte | Szűcs Attila: Inside the Black Box
27 | ISTVÁNKÓ BEA: Kaleidoszkópikus világnézet | Palotai Gábor: ZOO LANDSCAPES COSMOS
29 | RIGÓ BÁLINT: Művészet és építészet határán | Rémy Zaugg (1943–2005)
31 | TOLNAY IMRE: Tépázott, hontalan halhatatlanság | Tölg-Molnár Zoltán: Fenn, magasan
32 | STEINER JUDIT IDA: Gondolatok Jankilevszkij Mutánsok című grafikájáról
34 | HERMANN VERONIKA: Kép a tükörben | Julian Rosenfeld: Manifesto, 2015
36 | ALEXANDER ZOLTÁN: Frieze Art Fair 2018 London | Frieze Art Fair and Frieze Masters
inside express | ANTAL BALÁZS: Uborkaszezon, 2017, B24 Galéria, Debrecen | Erzsébet extázisa, 2017, festett plexi | Uborkaszezon, 2017, installáció; akvárium, savanyú uborka

inside express

ANTAL BALÁZS: Uborkaszezon, 2017, B24 Galéria, Debrecen | Puszta modulszőnyeg, 2017, padlószőnyeg, tus | Laci&Balázs: Signed, 2016, szinterezett fűtéscső | Osztankinói szuvenír, 2017, hőmérő, gránit

A művészet és élet egybeolvasztásán keresztül a Bauhaus első, expresszionista korszakának gyakorlatához kapcsolható kritikák egy része a politikai aktivizálódás útját (is) választotta.

Perczel Júlia

Cornell nem alkalmazkodott a hatvanas évek Amerikájában előtörő pop art harsány iróniájához: megmaradt törékeny és költői árnyékdobozainál, valamint a filmeknél, hatása viszont egyértelműen érezhető a minimalizmus művészeinél.

Lesi Zoltán

Művészetének ereje számomra abban nyilvánul meg, hogy a szenvedélyt úgy tudja „mértékletessé” tenni, azaz formába zárni, hogy közben a mértéktelenség élményét is fölkelti a nézőben.

Földényi F. László

A fekete monolit köré rendezett projekttel Szűcs most magát a titkot állítja középpontba, talán mert arra törekszik, hogy a láthatatlant, a fényhiányként fellépő feketét vonja a láthatóság terébe – kinyitva, kifordítva, a létezés hétköznapi baleseteinek színes történetein keresztül mind mélyebbre hatolva, a lét elbeszélhetetlen katasztrófái felé. De csak a határvonalig, a fekete doboz felszínéig enged behatolni.

Széplaky Gerda

A különböző sorozatok kiállítótérben való összekeverése és összetapasztása nem mondható szokványos megoldásnak, ugyanakkor Palotai Gábor munkái esetében a gesztus nem zavaró, még akkor sem, ha a képeken feldolgozott témák az ízeltlábúak parányiságától a világegyetem felfoghatatlan hatalmasságáig terjednek.

Istvánkó Bea

Zaugg-ot a képről és annak üzenetértékéről való gondolkodással egyidejűleg ugyanilyen intenzíven foglalkoztatja a kép környezete is: a hely, ahol a kép megtekinthető, a tér, amelyben üzenetét közvetíti, melyben érvényesülnie kell, illetve hagyják érvényesülni.

Rigó Bálint

Lent dübörög egy város, közben a falak tégla-vakolat-vonóvasvég együtt állásaiban, de még a lift szétkoptatott műanyag padlóján is mintha újabb Tölg-Molnár-képek születnének.

Tolnay Imre

Ez az alkotás kétségkívül csak a szovjet rendszerben születhetett meg egy zseniális, judaisztikus műveltségű és érzelmű művész műveként, jelezve e rendszer nyomasztó és abszurd világát.

Steiner Judit Ida

Az idő, a modernitás és a tapasztalat szerkezeteinek átalakulása nemcsak a technológiai determinizmus leegyszerűsítő, a technológiai fejlődést leginkább a veszély és a kiszolgáltatottság minőségein keresztül értelmező felfogásait erősítik, de ennél jóval szerencsésebb módon azokat az új típusú cselekvéseket és interakciókat is, amelyeken keresztül a reprezentáció új technológiái létrehozzák a korszakra jellemző tudásformákat.

Hermann Veronika

Kline korunk politikai és társadalmi átalakulásának hipotetikus, jövőbeli forgatókönyvét építette művébe, kritikusan vizsgálva a technológia és az „új gazdasági rendszer” hatásait és az egyének életét a 21. században.

Alexander Zoltán

inside express

ANTAL BALÁZS: Uborkaszezon, 2017, B24 Galéria, Debrecen, Erzsébet extázisa, 2017, festett plexi | Uborkaszezon, 2017, installáció; akvárium, savanyú uborka