issuu

Download

PDF | 8,2 MB

Tartalom:

A borítón | NIKOS NAVRIDIS: All of old. Nothing else ever…, 2018 | RIBOCA – Rigai Nemzetközi Kortásművészeti Biennálé, 2018
inside express | JOCHANN WUNDERTRACHT: Secret City Art Budapest, 2018
4 | SZIJÁRTÓ ZSOLT: Társadalmi együttműködésen alapuló művészeti projektek: kísérlet egy modell létrehozására
11 | LÁZÁR ESZTER: Thierry de Duve „közép-kelet-európai” művészetoktatási modelljei – 2. rész
17 | VARGA TÜNDE: A Folkestone-i triennálé: városi regeneráció, avagy művészet a gazdaság szolgálatában?
26 | ISTVÁNKÓ BEA: Minden örökre szólt, mielőtt vége lett | RIBOCA – Rigai Nemzetközi Kortásművészeti Biennálé
32 | Gondolatfolyam-beszélgetés Szemző Tiborral | Lejegyezte: Balázs Kata
42 | FRAZON ZSÓFIA: Tamid – Mindig | Állandóság, változás, kiállítás, tér, város, séta, múzeum
48 | Pixel City | Interjú Kárpáti Tiborral
inside express | FRIDVALSZKI MÁRK: Cím nélkül (Perm), 2018 | Halak kora, 2018

inside express

JOCHANN WUNDERTRACHT: Secret City Art Budapest, 2018

Az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok számára az első feladat e társadalmi probléma észlelése, elkülönítése és megnevezése, amely azért is kiemelt fontosságú, mert ez szolgál mindenféle későbbi projekt-tevékenység alapjául.

Szijártó Zsolt

A modellek adaptálása a közép-kelet-európai állami képzésre több szempontból is nehézségekbe ütközik: egyrészt azért, mert már a nyugat-európai vonatkozásokat illetően is általános tendenciákat mutat be a szerző, nem különösebben hangsúlyozva az eltérő kulturális hagyományokra épülő oktatási szisztémákat.

Lázár Eszter

A triennálé legtöbb műve annak ellenére, hogy többnyire a társadalmilag hátrányos helyzetű, illetve a migráció nyomán Angliába települő csoportok reprezentációját tartja szem előtt, a kritikai reflexió és a városi dekoráció ellentmondásos kettőségén nem tud túllépni.

Varga Tünde

… pont a koncepció sokrétűsége biztosított elegendő teret arra, hogy szinte kizárólag jó művek és installációk valósuljanak meg és szerepeljenek a kiállításon, úgy, hogy közben mindegyik kapcsolatba hozható a kurátor felvetéseivel, a különleges helyszínek aurája pedig méginkább koherenssé teszi a bemutatott anyagot.

Istvánkó Bea

A beszélt hang nem reprodukált magatartás, hanem primér, és a karakterünkről sokkal többet elárul, mint gondolnánk. Ez nagyon fontos és hangsúlyos létmetszete lett a filmjeimben és zenémben megjelenő hangzó felületeknek.

Szemző Tibor

A legdrámaibb térhasználati kompozíció a kiállítás utolsó termében, annak északi falán, egy ablakon való kinézéshez kapcsolódik: a téma a holokauszt, a kilátás pedig a magyarországi holokauszt legnagyobb tömegsírjára, a Dohány utcai zsinagóga kertjére nyílik.

Frazon Zsófia

Nem titkolt szándékom volt létrehozni egy saját jelrendszert, egy önálló képi világot, vagy, ahogyan nevezed, egy alternatív világot. Nem akartam leképezni semmit az illusztráció klasszikus értelmében, inkább a saját képi nyelvemre fordítottam – ezáltal kihívás elé is állítva a nézőt, hogy megfejtse a „képi rejtvényeimet”.

Kárpáti Tibor

inside express

FRIDVALSZKI MÁRK: Cím nélkül (Perm), 2018, (digitális kollázs / idézet: Ezékiel 37:1) | Halak kora, 2018, (digitális kollázs)