issuu

Download

PDF | 4,8 MB

Tartalom:

A borítón | ERWIN WURM: Hermes Sculptures | Hermes szobrok (Figur 4), Photo Studio Erwin Wurm © VG Bild-Kunst_Bonn 2017.
inside express | KELEMEN RICHÁRD: Under construction, 2018, fotóprojekt
4 | PFISZTNER GÁBOR: Performatív, szociális, kövér, politikailag inkorrekt. Minden szobor… | Beszélgetés Erwin Wurmmal
12 | NAGY ÁGOSTON: Por, vonal, súly, kevert eloszlással | Algoritmikus tendenciák Türk Péter munkáiban
19 | K. HORVÁTH ZSOLT: A terület visszafoglalása a madaraktól | Albert Ádám: Minden a mienk!
23 | BALÁZS KATA: Csodavárás | Várnagy Tibor – 1989.
26 | SIRBIK ATTILA: A hálózat maga a növekedés | Péli Barna: Húsdiszkont
29 | KOZÁK CSABA: Túlóra / Overtime | Laszlo Milasovszky kiállítása
32 | HANTÓ FRUZSINA: Bronzhajó menni Marsra | Dorsánszki Adrienn: Marsprojekt
36 | NAGY KRISTÓF: A kollektív művészet elfelejtett kora | Jacopo Galimberti: Individuals against Individualism: Art Collectives in Western Europe (1956–1969).
inside express | KELEMEN RICHÁRD: Under construction, 2018, fotóprojekt

inside express

KELEMEN RICHÁRD: Under construction, 2018, fotóprojekt

Beuys számára a politikai tett, a politikai beszéd és annak hatása jelentette a szociális plasztikát. Nálam viszont a redukált, a plasztikai mozzanatra összpontosított egyperces ottlétben, a nyugalmi állapotban manifesztálódik a szociális plasztika.

Erwin Wurm

Napjainkban nehéz nem úgy nézni Türk Péter fotómontázsaira, mint a kurrens digitális képalkotói technikák bizonyos értelemben vett előfutáraira. A repetíció, permutáció segítségével szétbontott és apró fragmentumokká alakított fotográfiái (például Osztályátlag I-II., 1979) egyrészt a sokszorozhatóság kombinatorikai játékai, másrészt a perceptuális leképezés analitikai vizsgálatai.

Nagy Ágoston

A bumfordi politikai eseménytörténet és ideologikus ítélőszék helyett a kiállítás vizuálisan szeretne megmutatni olyan összetett fogalmakat, mint az egyenlőtlenség, a depriváció, vagy a kisajátítás.

K. Horváth Zsolt

Mai szemmel nézve ezek a művek az elszalasztott lehetőségekkel szembesítenek, a mával való konfrontációra hívnak.

Balázs Kata

Péli Barna szobrászati eszközökkel egy emberközpontúság mellett elkötelezett közösségképet fogalmaz meg, amelyben az „én”, a „mi” és az „ők” egy folyamatosan alakuló átrendeződés mindig személyközti és csoportdinamikában értelmezett cselekvői.

Sirbik Attila

Laszlo Milasovszky munkái túllépnek a vakrámába fogott virtuális tér határain, hiszen az alkotások nem lezártak, hanem a valós térbe kívánnak terjeszkedni.

Kozák Csaba

Saját fajunkban is meglesz az a kettősség, ami ezekben a kis bronzszobrokban: választhatunk aközött, hogy maradványok, egy letűnt kor emlékei leszünk csupán, vagy annak bizonyítékai, hogy a túlélés nevében képesek vagyunk minden ellentétünket félretenni és bármit elérni.

Hantó Fruzsina

Az a dilemma, hogy a közösségi életen és alkotáson keresztül miként lehet meghaladni az individualizmus és a tömegtársadalom összekapcsolódó rémképeit, nem csak a szituacionistákat, hanem minden itt tárgyalt művészcsoportot foglalkoztatta, sőt ez volt az a közös probléma, ami összekötötte őket.

Nagy Kristóf

inside express

KELEMEN RICHÁRD: Under construction, 2018, fotóprojekt