issuu

Download

PDF | 8,4 MB

Tartalom:

A borítón | SWIERKIEWICZ RÓBERT kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria | „Műhely-teszt” (Mail-Art), Xertox 7. Dolgos Meditáció, 1982. 09. 17.
inside express | FARKAS ROLAND: Refugees Welcome, 2016, vektorgrafika
4 | SIRBIK ATTILA: A berekeszthetetlen bevégződés médiuma | Beszélgetés Nemes Z. Márióval, Kis Róka Csabával és Győrffy Lászlóval
8 | MAJSAI RÉKA: „Nem lehet – mondta a nagy művészet –, lakodalomba vagyok hivatalos.” | Swierkiewicz Róbert – Transparent Road 1989 XERTOX
14 | PFISZTNER GÁBOR: Újrahasznosítás | A felejtés emlékei Fotó/modell 2
20 | ÁCS BÁLINT: Az üresség poetikája | OSAS – FUGA
24 | GADÓ FLÓRA: Magángyűjtemények dialógusban | Kétfejű gyufa. Válogatás négy kortárs román magángyűjteményből
28 | MÁTHÉ ANDREA: Kortárs művészet és Szingapúr – körvonalak
32 | HALÁSZ TAMÁS: A történelem tárgylemezén | Akram Khan: Xenos
36 | GYENGE ZSOLT: Szellemképek | Apichatpong Weerasethakul: Luminous Shadows: Selected Installations & Film Retrospective.
inside express | FRIDVALSZKI MÁRK: Conversion is fun!​ | ​digitális metakollázs, 2018

inside express

FARKAS ROLAND: Refugees Welcome, 2016, vektorgrafika

A kultúra és a természet egyberobbanása után a spiritualitást is újra kell tanulni. Ez valamiféle új animizmust eredményezhet, amikor a nekrotechnológia, a „roncs”, válik varázsossá, hiszen elvesztettük azt a világot, ami meghatározta a gépekhez, a természethez, illetve önmagunkhoz való viszonyunkat. Totemem a roncs, tabum a történelem.

Nemes Z. Márió

A munka társadalma szervezett átalakításba kezdett, hogy a termelés megfelelő ütemben követni tudja ennek a bizonyos nagyméretű, hatalmi- gazdasági természetű folyamatnak a ritmusát. De vajon a magyar művészet szisztémájának az adott időszakban mennyi dolga volt ezzel a jelenséggel?

Majsai Réka

Ezek a manapság (elsősorban is a kritikai filozófia vagy akár más a fényképezéssel szemben kiemelten kritikus szerzők, mint például Vilem Flusser állásfoglalása miatt) általánosan elfogadott megállapításokkal szembemenő, a fotográfia és a művészet kapcsolatára vonatkozó megközelítések lehetővé teszik, hogy túllépjünk azokon a merev álláspontokon, de legalábbis kísérletet tegyünk oldásukra, amelyek éles különbséget tesznek egyrészt a művészet és a fényképészet, másrészt a fotográfia különböző használati módjai között.

Pfisztner Gábor

A matematikában a végtelen halmazt például nem tekinthetjük önmagában értelmes fogalomnak; egy végtelen halmazzal nem dolgozhatunk úgy, mint lezárt, a többivel azonos szinten lévő fogalommal, nem végezhetünk műveleteket vele, nem mondhatunk ki rá állításokat.

Ács Bálint

Ahogy a kiállítási koncepció is hangsúlyozza, az öt tematikus szakasz – melyek a diktatúra utáni újrakezdésre, az ehhez kapcsolható társadalmi, történelmi és gazdasági változásokra, valamint mindebben az egyén szerepére kérdeznek rá – fejezetekként, illetve egy összefüggő narratíva részeként is értelmezhetők.

Gadó Flóra

Nagyszabású és nagyvonalú kiállítás, amely teljesen különböző stílusú, fontos és izgalmas műveket mutat be különféle módokon újraalkotva vagy dokumentálva, helyben készült munkákkal kibővítve, valóban jó áttekintést és keresztmetszetet adva az „utca művészetéről”.

Máthé Andrea

Akram Khan rekviemje nem szűkölködik hatáskeltő elemekben, direkt és patetikus utalásai olykor túl is terhelik mondandóját. Művének üzenete azonban oly jelentős és erőteljes, hogy e stiláris problémák a sorstörténet jelentőségét és hatását érdemben nem rendítik meg.

Halász Tamás

Az egymásra úsztatott képek rétegzettsége olyan gyönyörű, magával ragadó látványt hoz létre, amelyeket egyfajta kontemplatív állapotba ringatva, a szépségtől eltelve, minden textuális jelentés utáni kutakodást feladva úgy nézünk, mint ahogy absztrakt festményeket szoktunk.

Gyenge Zsolt

inside express

FRIDVALSZKI MÁRK: Conversion is fun!​, ​digitális metakollázs, 2018