issuu

Download

PDF | 4,5 MB

Tartalom:

OLGA TOBRELUTS: Resurrection, 2017, olaj, vászon, 200×300 cm (részlet)
inside express | BORI OM: 3267 lépés, 2014, 3D animáció és narráció, videó, print, multimediális installáció
4 | HAMVAI KINGA: Betekintés a digitális alkimista laboratóriumába: Waliczky Tamás kamerái | Interjú Szepesi Annával és Waliczky Tamással
9 | SCHULLER GABRIELLA: Színház szobafogságban | Epizódok a Dohány utcai lakásszínház (1972–1976) történetéből
16 | SIRBIK ATTILA: Hétköznapi szakralitás | Beszélgetés Perovics Zoltánnal | Metanoia Lomtár – meditációs objektumok hendikepje
20 | FEHÉR DÁVID: Kép-képletek | Hívószavak és töredékes megjegyzések Szinyova Gergő új sorozatához | Szinyova Gergő: Kényelmes / Kényelmetlen
24 | KOZÁK CSABA: Folyamatosan lehet | Sebestyén Zoltán kiállítása
27 | GÁLOSI ADRIENNE: A bőrön át a festékig | Nyilas Márta képeiről
30 | TAYLER PATRICK NICHOLAS: Kecső Endre: Hősök
32 | GERMAN KINGA: A kép a kép médiumában és a köztes tájak tükörcserepei | Dafna Talmor Constructed Landscapes kiállítása
35 | PALOTAI JÁNOS: „…a fragmentális gondolkodás megváltoztatja a vizuális apparátust” | Beszélgetés Olga Tobreluts-cal
inside express | KERESZTESI BOTOND: Álló és ülő szoláriumok, 2017, akril, airbrush, vászon, 160×120 cm | Last Futurist, 2017, akril, airbrush, vászon, 160×120 cm

inside express

BORI OM: 3267 lépés, 2014, 3D animáció és narráció, videó, print, multimediális installáció

Úgy készítettem el a kamerákat, hogy működjenek, ugyanakkor az is hajtott, hogy szép kompozíciókat hozzak létre, játsszak a formákkal. Nagyon élveztem az anyagokkal való játékot is, mindent gondosan választottam ki, fontos volt, hogy milyen típusú fémet vagy üveget használjak.

Waliczky Tamás

A diktatúrák hideg emlékezete, a kommunikáció és technológiája állami ellenőrzése előhívja az ellen-archiválás gyakorlatát; sokszor ezek az egyetlen bizonyítékai annak, hogy egy esemény megtörtént, miközben az alkotók szélesebb befogadói körre is igényt tartottak (volna).

Schuller Gabriella

A tökéletes ismétlés illúzióját keltő robot csak koptatja alkatrészeit, csak mérhetővé teszi pontatlan ismétléseit. Az ártatlan ismétlés felrúgja az általánosítást.

Perovics Zoltán

A festmény monokróm képek polikróm kollázsa. A kollázs ezúttal nem szó szerint értendő, mint Henri Matisse cut-outjai esetén. Festményeket látunk, amelyek nem-festészeti eljárásokat idéznek: elsősorban a kivágást és a nyomtatást.

Fehér Dávid

Nem néznek a másik szemébe. Szellemlények egy virtuális világban. Hiába, hogy minden rekvizitum, kellék, motívum a valóságból eredeztethető, azok egymás mellé rendelése már túl van a szürreálison, ők már egy másik univerzum, egy párhuzamos (festői) világ lakói.

Kozák Csaba

Még az oly könnyen nőiként besorolt technikák is mint a szövés és rokonai sokszor csak sztereotípiának minősülnek és félrevezetik az értelmezést: Rosemarie Trockel keretre feszített „kötött” képei inkább szólnak hozzá az absztrakt forma és a hordozó sík viszonyához, mintsem egy jellegzetesen női tevékenységhez.

Gálosi Adrienne

Kecső festett hősei a görög-római istenkép emberi természetből kiinduló fikcióit, antropomorfizmusát idézik, így szellemi konstrukciók vizualizálásaként is felfoghatók.

Tayler Patrick Nicholas

A sorozat fotói egyszerre létezők, képként létezők és egyben nem létező tájképek, hiszen ezekben a konkrét variációkban sehol sem láthatóak.

German Kinga

…Ebben Kandinszkij történetét adom elő, a pont és a vonal harcát. Úgy képzeltem, hogy a pont, a gömb a birodalom, és a vonal jelenti a barbárokat, akik megpróbálják levágni a gömböt. Ez többször ismétlődik, s a performansz alatt változik a kosztüm.

Olga Tobreluts

inside express

KERESZTESI BOTOND: Álló és ülő szoláriumok, 2017, akril, airbrush, vászon, 160×120 cm | Last Futurist, 2017, akril, airbrush, vászon, 160×120 cm