issuu

Download

PDF | 4 MB

Tartalom:

A borítón: KOMORÓCZKY TAMÁS: Feltáró intuíció / az immanencia megragadja a transzcendenciát és meghatározza önmagát, (részlet)
inside express | KOMORÓCZKY TAMÁS: Feltáró intuíció / az immanencia megragadja a transzcendenciát és meghatározza önmagát, (részletek)
4 | SEREGI TAMÁS: Az esetlegesség nyomában – Komoróczky Tamás és az egzisztencializmus –
14 | MUCSI EMESE: Szubjektív tudomány | Interjú a Repülő kajak című kiállítás kurátoraival, Lázár Eszterrel és Nagy Edinával
20 | SZÖRÉNYI PÉTER: „A tudomány az életünkben igen nagy szerepet foglal el.” – véli Katalin és Laci | Repülő kajak
24 | LÁZÁR ESZTER: A művészetoktatás lehetséges modelljei Thierry de Duve szövegei és azok utóélete | 1. rész (A Bauhaus-modell vége. Elemzés / When Form Has Become Attitude)
31 | SALAMON JÚLIA: Jelentés a művészet és a demokráciára nevelés határvidékéről | Pedagógiai partizánakció(k) – OFF-Biennále Budapest kiállítása
32 | SZÉPLAKY GERDA: Hiba, félreértés, árnyék | Wachter János: Kísérletek és illúziók című kiállításáról
inside express | SÜVEGES RITA: Fragile 01, 2016–17, akril, vászon, 240×180 cm

inside express

KOMORÓCZKY TAMÁS: Feltáró intuíció / az immanencia megragadja a transzcendenciát és meghatározza önmagát, (részletek), Óbudai Társaskör Galéria, 2018. február 7 – március 11.

A dialektikus viszony mindig szituációt teremt, akármilyen absztrakt legyen az. Akár az önmaga és a más, akár a bent és a kint, akár a rész és az egész, akár az egyes és az általános között létesül a szembenállás, az már mindig egy szituációnak a csírája. Egyfajta akció-kép.

Seregi Tamás

Szerintem az a jó Bakargiev asszociációs meneteket megengedő kiállításaiban, hogy nem didaktikusak. A tudomány és művészet, vagy az ökológia és művészet témához – amivel foglalkoztok a Repülő kajak esetében is – különösen nehéz úgy hozzászólni, hogy érzéki maradjon a mű, a kiállítás és ne valamiféle nevelő szándékú projekt váljon belőle végül.

Mucsi Emese

A különböző tudományterületek közötti párbeszéd és együttműködés pedig fontos ahhoz, hogy árnyaltabb képet kaphassunk a körülöttünk történő vagy az általunk okozott jelenségekről, és a képzőművészet könnyen és szabadon kapcsolhat össze egymástól akár távoleső területeket is.

Szörényi Péter

A piaci tényezőként kezelt oktatás (amit olyan különböző irányokból lehetne megvizsgálni, mint a tudástermelés, akadémiai kapitalizmus, tandíjak stb., de amelyek jelen írás terjedelmi kereteibe nem férnek már bele) minden bizonnyal egy újabb modellt körvonalaz, ami azonban már nem az intézményesített művészeti tendenciák regisztereihez kapcsolódik.

Lázár Eszter

A tárlat belső narratíváját meghatározó előképkeresés, mintavétel, állásfoglalás hármas íve vélhetően Lődi Virág kettős szerepköréből fakadt, aki egyszerre gyakorló tanár és művész (ráadásul a Pedagógiai partizánakció(k) rendezése kapcsán klasszikusan kurátori feladatokat is vállalt).

Salamon Júlia

A hibaista fotós, jelen esetben Vachter János, vállalja mind a félreértés, mind a hiba lehetőségét. Mintha ezáltal óhajtaná megvédeni magát attól, hogy a valóság örökkévaló voltának, egyetlen igaz képének hazug állítását megtegye.

Széplaky Gerda

inside express

SÜVEGES RITA: Fragile 01, 2016–17 , akril, vászon, 240×180 cm