issuu

Download

PDF | 7 MB
25 éves a Balkon.
A jubileumi szám tartalmát TILLMANN JÓZSEF A. és ZEMLÉNYI-KOVÁCS BARNABÁS válogatta az elmúlt öt év írásaiból.

Tartalom:

A borítón | KRISTÓF KRISZTIÁN: Vedlő füzet III. – 2018.10.15 (részlet) tus, selyempapír, paraffin
inside express | KRISTÓF KRISZTIÁN: Vedlő füzet III. – 2018.10.15 (részlet) tus, selyempapír, paraffin
4 | 2015_03 | KOSINSKY RICHÁRD, JAN EELANTKOWSKI, DUDÁS BARBARA – Egy következő út: interjú Piotr Piotrowskival
7 | 2017_11, 12 | SZIJÁRTÓ ZSOLT: A részvétellel kapcsolatos művészeti projektek alapkoordinátái
14 | 2015_02 KOZÁK ZSUZSKA: A XXI. század leg***bb magyar műelemzése. Société Réaliste: The Best American Book of the 21th Century
18 | 2014_10 | HADI BARBARA: Biztonsági zóna. [Csend] – Egy Holokauszt-kiállítás
22 | 2015_09 | FORGÁCH ANDRÁS: A megszüntetés avagy az ábrázolás lehetetlenségének ábrázolása. A Saul fia képi dimenzióiról
26 | 2018_02 | SEREGI TAMÁS: Az esetlegesség nyomában. Komoróczky Tamás és az egzisztencializmus
35 | 2016_11, 12 | HORVÁTH MÁRK–LOVÁSZ ÁDÁM: Rothadó szirmok. Sötét esztétika és sötét ökológia Borsos Lőrinc Virágnyelven című sorozatában
39 | 2015_01 | NIKOLAUS GERSZEWSKI: Kreatív küldetés: az experimentális zene, az alternatív zenei lejegyzés és az absztrakt művészet koincidenciái
45 | 2016_03 | TASNÁDI JÓZSEF: A favágó hobbija
47 | 2017_04 | FEHÉR DÁVID: Fennmaradó festészet. Hencze Tamás / Nemes Márton: Shaping Realities
51 | 2017_06 | NAGY KRISTÓF–SCHULLER GABRIELLA: Agyarakác. Kelemen Kristóf–Pálinkás Bence György: Magyar Akác
53 | 2015_03 | GERHES GÁBORr: inside express. Kaulics Viktória, Kótun Viktor és Szentesi Csaba kiállítása
inside express | KRISTÓF KRISZTIÁN: Vedlő füzet III. – 2018.10.15 (részlet) tus, selyempapír, paraffin

inside express

KRISTÓF KRISZTIÁN: Vedlő füzet III. – 2018.10.15 (részlet), tus, selyempapír, paraffin

A kozmopolitanizmus tartalmaz egy etikai attitűdöt, egy etikai megközelítést. Az emberek poliszokban élnek, de közben a kozmosz, a globális viszonylatában gondolkodnak.

Piotr Piotrowski

Ezek a művek ugyanis nem csupán aktív befogadást követelnek, hanem konkrét cselekvésre – szociális kapcsolatok kiépítésére – hívnak fel, s ezzel a művészet közvetlenül a társadalmi világot alakító eszközzé vált.

Szijártó Zsolt

„A Société Réaliste nem elsősorban kérdez, hanem válaszol. Miközben az olvasó halad a szövegben, azt kell gondolnia: igen, lehetséges a radikális politika!”

Kozák Zsuzska

A [csend] zárójele a tárlat címében egyértelművé teszi a „másként hallgatás” követelését, mely a primer tapasztalás meglepetésszerűségének ismételtetésével a tapasztalatok egymásra rakódásának és újraíródásának fentebbi mechanizmusát játszatja újra a látogatóval, s ehhez a művészet befogadásában rejlő tapasztalati potenciált használja ki.

Hadi Barbara

Két ellentétes állítás, két egyidőben működő ellentétes stratégia, és mindkettőnek helyet kell találnia ebben a képi világban, a képeknek mindkettőt ki kell szolgálnia és ki kell fejeznie, mindkettőnek át kell véreznie a film szövetét (mondanám Pilinszkyvel), és ezt a kettősséget a film történetének – vagy a sztorinak, mert van sztori, hadd használjam mégis ezt az oly frivolnak ható kifejezést, mert így jobban ki tudom domborítani az ellentétet, a sztori gondosan tanulmányozott történelmi dokumentumokra épül, ugyanakkor fikció, kitaláció, mese – be kell teljesítenie.

Forgách András

A kiállítás egészéről szinte első pillantásra lerí, hogy a szubjektivitás és az interszubjektivitás a legfontosabb problémája. És ez a probléma is ugyanolyan absztrakt szinten kerül megragadásra, ahogy az előző kiállítások problémái. Leginkább a mélység és a felszín, a kívül és a belül viszonyában.

Seregi Tamás

A halál fekete vizeit felszívó gyenge növényi szár eljuttatja a virágig a megsemmisülés asszimetrikusságát. Már a hervadás is belefoglaltatik a katasztrófa szabadságába, amelytől a virág színe csak időleges kilengés, heterogén mutáció.

Horváth Márk – Lovász Ádám

Amennyiben az absztrakt művészetet egy szavak, jelek, színek vagy lineáris proporciók formájában megjelenő, univerzális alkotóelv ábrázolásaként fogjuk fel, úgy a grafikus kotta az absztrakció létező legmagasabb fokát jelentheti, amennyiben átfordítható hanggá és mozgássá, és olvasható egy tisztán gondolati folyamat leképződéseként is.

Nikolaus Gerszewski

Egy kivágott virágzó almafa a lét és a nemlét lehetőségének valósága. Primitív dolog. Tegyük fel, hogy a halál megszünteti az időt. Egy gyilkos megállítja áldozatának privát idejét.

Tasnádi József

A festészet legújabb kori teóriái két pólus között sodródnak: az egyik oldalon a médium autonómiájába vetett hit, a másikon az elanyagtalanodás folyamatának konstatálása.

Fehér Dávid

A jelenleg regnáló kormány ellenzékben még invazív növénynek látta az akácot, 2014-ben viszont harcba szállt hungarikummá nyilvánításáért; a kétféle vélemény megfogalmazását számos szimbolikus gesztus kísérte, ám ezt a pálfordulást eddig senki nem tematizálta.

Nagy Kristóf – Schuller Gabriella

Megbízatásom tárgya e három célszemély megfigyelése, társadalmi hasznosság, gyönyörködtetési-index, nyugatmajmolás, hagyománytisztelet, önreflexió, és szappanbuborék-faktor vonatkozásában.

Gerhes Gábor

inside express

KRISTÓF KRISZTIÁN: Vedlő füzet III. – 2018.10.15 (részlet), tus, selyempapír, paraffin