issuu

Download

PDF | 3.9 MB

Tartalom:

inside express | EMBER SÁRI: A távolság íze | Kurátor: Gadó Flóra és az OFF-Biennále kurátori csapata | 2017. október 1–28. Intoart Gallery | A távolság íze, kétcsatornás videóinstalláció, 2013–17, 45 perc © Fotó: Ember Sári | A művész és a Molnár Ani Galéria jóvoltából.
inside express | SZEMZŐ ZSÓFI: Javított leletek / evezőlapát pótfej / rövidített evezőlapát, 2017, mázas kerámia, 20 × 10 × 4 cm / 40 × 13 × 9 cm © Fotó: Halász Dániel
4 | SZIJÁRTÓ ZSOLT: A részvétellel kapcsolatos művészeti projektek alapkoordinátái
12 | MAJSAI RÉKA, NAGY ÁGOSTON: Disszonáns hálózatok | Mattin: Social Dissonance / documenta 14
17 | SALAMON JÚLIA: Léggyári munkás voltam | Pneuma Szöv. & Ongoing Project: Léggyár – Reclaim the Air! – OFF-Biennále Budapest programja
21 | VARGA LILI: Immateriális kompozíciók | Performatív alkotói stratégiák a vizuális művészet terein innen és túl | Manuel Pelmuş és Jianan Qu Budapesten
24 | KAPPANYOS ILONA: A jövő városa | Valahol Európában
27 | Hol van a boldogság? Yevgeniy Fiks-szel beszélget Turai Hedvig
30 | DEIM RÉKA: Halálos küzdelem a múlt és a jövő között. Kortárs művészet Kubában | Art x Cuba. Contemporary Perspectives since 1989
33 | TÓTH EDIT: Hitchcock Szédülése és Kepes György fényművészete a háború utáni nagyvárosban | Második rész
37 | ANDRÁS SÁNDOR: A rejtély megnyilatkozása | Megyik János Acélképek című kiállításáról
41 | SÉRA HANGA: Testek a múzeumban | Extra Bodies – The Use of the ‹Other Body› in Contemporary Art
44 | KISHONTHY ZSOLT: Nemegyensúlyi állapot | Braun András kiállítása
33 | NAJMÁNYI LÁSZLÓ: SPIONS | Hetvenhatodik rész
inside express | Technologie und das Unheimliche (T+U): Hungarofuturista mozgalmi tabló, 2017, digitális kollázs, 30,5 × 47 cm

inside express

EMBER SÁRI: A távolság íze, kétcsatornás videóinstalláció, 2013–17, 45 perc © Fotó: Ember Sári | A művész és a Molnár Ani Galéria jóvoltából.

inside express

SZEMZŐ ZSÓFI: Javított leletek / evezőlapát pótfej, 2017, mázas kerámia, 20 × 10 × 4 cm © Fotó: Halász Dániel

A „részvétel” gondolatkörének felbukkanása az 1990-es évek közepén nem véletlen: összefügg a későmodern társadalmak jellemzőivel. Így azzal, hogy az „új áttekinthetetlenség” korszakában (Habermas) erősen beszűkültek a politikai folyamatokban, a döntéshozatalban való részvétel lehetőségei, az állampolgári aktivitás mozgásterei.

Szijártó Zsolt

A Social Dissonance, műfaji meghatározását tekintve „durational concert” – egy olyan időben kibontakozó folyamat, amelyet, bár a megnevezés ezt sugallja, mégis nehéz megközelíteni a koncert, mint hangszeres zenei előadás, fogalmának társadalmilag rögzült értelmezési mezejében.

Majsai Réka, Nagy Ágoston

A Pneuma Szöv. alkotói gyakorlata a kortárs színház és képzőművészet határmezsgyéjén mozog, vegyes eszköztárból építkezik, és a fenti rövid öndefiníción túl, a csoportot láthatóan sokkal inkább a gyakorlatban megszerezhető és továbbadható tudásformák érdeklik.

Salamon Júlia

A tánc, performansz és képzőművészet határán mozgó „immateriális” alkotások paradox módon egyfelől magukban hordozzák a fogyasztói társadalom, illetve a művészet kommercializálódásának kritikáját, miközben nagyon is jól illeszkednek a gazdasági, társadalomi változásokat az „élménytársadalom” és az „esemény kultúra” fogalmaival leíró trendekhez, ahol az első számú árucikké az emlékezetes pillanatok, az átélt élmények váltak.

Varga Lili

A kiállítás bőséges és gondosan rendszerezett dokumentumanyaggal vázolja fel Gaudiopolis milyenségét, és a körülötte létező kaotikus, háború-utáni világot, majd kiemeli, hogy Gaudiopolist elsősorban szimbólumként tudjuk érteni, egy olyan társadalmi példaként, melyet érdemes a jelenlegi világunk helyzetére lefordítani és megvalósítani.

Kappanyos Ilona

Tehát amikor az Orosz Föderáció etnikai kisebbségeinek a nyelvéről fordítok jiddisre, az a szolidaritásom kifejezése: szolidaritás az orosz zsidók és a többi, az Orosz Föderáció, a Birodalom etnikai kisebbségi csoportjai között.

Yevgeniy Fiks

Egy rendkívüli intenzitással zajló társadalmi és politikai átalakulási folyamatban az Art x Cuba olyan fogalmak keretében tekinti át a kortárs művészet tendenciáit, mint „utópia”, „forradalom” és „szabadság”, amelyek jelentéstartalma folyamatosan változott az elmúlt három évtizedben.

Deim Réka

Kepes azon törekvése, hogy valamiféle archetipikus tevékenységet hozzon felszínre a városból, amely felváltaná (vagy inkább megelőzné) a reklámok és a pop-pszichológia haszonelvű nyelvét, visszhangra talált a modern technológiai társadalom „meggyöngült szimbólumteremtő képességét és képzelőerejét” kifogásoló értelmiségi körökben.

Tóth Edit

Nem ellentmondás az sem, hogy Megyik szobrászként festő, festőként szobrász, és nem érződik ellentmondásnak, még disszonánsnak sem, hogy projektív geometriával szerkesztette az acélt, amit aztán hagyományos geometriával úgy keretezett, fehérrel a sötétet, hogy a keret része lesz a műnek, hiszen a nappal sem ellentmondása az éjszakának, egy nap egésze pedig mind a kettőből áll össze, (mint hullámvonallal a jin és a jang). És végül az sem ellentmondás, nagyon nem az, hogy Megyik mindezt építőművészként is alkotta meg.

András Sándor

Milyen az a „másik test”, amivel a művészek dolgoznak? Milyen funkciókat tulajdonítanak neki? Milyen mértékben tematizálnak azok a munkák, melyek a „másik test”-et felhasználják, szociológiai szempontból is releváns problémákat? Mi a helyzet a „másik test”-re fókuszáló alkotásokkal és a művészeti gyakorlat egyre többet vitatott rendezvényszerűségével?

Séra Hanga

Braun képein bár nem szokványos, de bizonyos rendek, rendszerek születnek, tulajdonképpen fraktális geometriát mutató vagy alkalmazó művek. A fraktális geometria olyan nem szabályos formákkal, idomokkal, rendszerekkel foglalkozik, amelyekben a nem hétköznapi értelemben vett szabályosság uralkodik, de relatíve mégis van egyfajta rend.

Kishonthy Zsolt

Hogy a „jövő hangszerét” az elit után az amerikai munkásosztálynak is bemutassa, 1928. július 21-én Theremin professzor tanítványaiból alakított tíztagú thereminzenekarával 20 ezer érdeklődő előtt a Coney Island-i stadionban koncertezett. Az esemény voltaképpen kommunista nagygyűlés volt, amelyet az orosz titkosszolgálat által szponzorált Amerikai Kommunista Párt rendezett.

Najmányi László

inside express

Technologie und das Unheimliche (T+U): Hungarofuturista mozgalmi tabló, 2017​, digitális kollázs, 30,5 × 47 cm